SPONSORLUS

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena on võtnud Pizzakiosk oma eesmärgiks anda ühiskonna arengule ka omapoolne panus. Pizzakiosk toetab lastele ja noortele suunatud projekte, mis on seotud eelkõige spordi, hariduse, ettevõtluse või kultuuri valdkonnaga. Toetame eelnimetatud sisuga projekte oma kinkekaartidega.

Lähtuvalt Pizzakioski sponsorluse põhimõtetest, ei toeta me eraisikuid ega ka poliitilise ning usulise taustaga üritusi.


Kui oled korraldamas lastele või noortele suunatud üritust ja soovid näha selle toetajate hulgas ka Pizzakioskit, siis jälgi, et sinu sponsorlustaotlus sisaldaks alljärgnevat (kõikide punktide kajastamine taotluses on kohustuslik):

Toetuse eest soovime saada vastu, lisaks muudele ürituse korraldaja poolt väljalubatavatele reklaamväljunditele, ka kvaliteetseid fotosid toetatud üritusest, millel on näha nii publik kui ka Pizzakioski antud reklaambänner, plakat vms. Ürituse korraldaja annab Pizzakioskile õiguse kasutada vastavaid fotosid sponsori kodulehel, reklaamidel ja sotsiaalmeedias. Ühtlasi võtab taotluse esitaja endale ka vastutuse hoida ja tagastada Pizzakioski väljastatud reklaammaterjalid õigeaegselt ning tervete ja puhastena. Samuti garanteerib ürituse korraldaja, et ei kahjusta oma üritusega Pizzakioski mainet.


SPONSORLUSTAOTLUSE ESITAMINE

Sponsorlustaotluse palume meile esitada soovitavalt kuu aega enne projekti/ürituse algust, hiljem kui 2 nädalat saabuvaid taotlusi me kaalumisele ei võta. Suuremahulisemate projektide puhul palume saata oma pöördumine veelgi varem.

Taotlusi ootame kirjalikult, aadressile info[ät]pizzakiosk.ee. Kõigile korrektselt vormistatud taotlustele anname vastuse kahe nädala jooksul.

Jagatud rõõm on topelt rõõm!